B.Sc. Entrance Online अावेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सुचना ।

Posted on 2018-09-25

प्रवेश-पत्र प्रिन्ट गर्ने समयमा अनिवार्य SEE वा SLC काे स्पस्ट वुझिने गरि Scan गरेकाे मार्कसिट अपलाेड गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । 

"Forestry" Journal of IOF July-2018. "Wild harvests, governance, and livelihoods in Asia" Proceeding of Conference 2017
BSc Examination (Regular/Make-up) Schedule Entrance Result. प्रवेश परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे। 2075-079 Batch. Notice of B.Sc. Forestry Entrance Result B.Sc.Exam Form Fill-up Date Extended (2075/06/15) B.Sc. Entrance Online अावेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सुचना ।
Rea All
M.Sc. (All Streams) Exam. Form 2075
Rea All
© Copyright at 2014. All rights reserved.