जनरल क्यापिटेसनमा रीक्त रहेकाे सीटमा भर्नाकाे लागि सुचना ।

Posted on 2018-12-04

जनरल क्यापिटेसनमा रीक्त रहेकाे सीटमा भर्नाकाे लागि सुचना ।

 

+Read More

स्नातक तह वि.एस्सी फाेरेष्ट्री २०७५ काे कक्षा संचालन सम्बन्धी सुचना ।

Posted on 2018-12-03

स्नातक तह वि.एस्सी फाेरेष्ट्री २०७५ काे कक्षा संचालन सम्बन्धी सुचना तलकाे  लिंकमा गएर हेर्... +Read More

स्नातक तह वि.एस्सी फाेरेष्ट्री २०७५ काे क्याम्पस छनाैट सम्बन्धी सुचना ।

Posted on 2018-12-03

स्नातक तह वि.एस्सी फाेरेष्ट्री २०७५ काे क्याम्पस छनाैट सम्बन्धी सुचना तलकाे  लिंकमा गएर हे... +Read More

BSc Examination (Regular/Make-up) Schedule

Posted on 2018-10-13

BSc Examination (Regular/Make-up) Schedule +Read More

Entrance Result. प्रवेश परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे। 2075-079 Batch.

Posted on 2018-10-03

स्नातक तहमा भर्ना हुनका लागि प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूकाे नतिजा प्रकाशन । +Read More

 Previous 1 2 3 4 5 Next  Last ›

© Copyright at 2014. All rights reserved.