BSc Examination (Regular/Make-up) Schedule

Posted on 2018-10-13

BSc Examination (Regular/Make-up) Schedule +Read More

Entrance Result. प्रवेश परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे। 2075-079 Batch.

Posted on 2018-10-03

स्नातक तहमा भर्ना हुनका लागि प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूकाे नतिजा प्रकाशन । +Read More

B.Sc. Entrance Online अावेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सुचना ।

Posted on 2018-09-25

प्रवेश-पत्र प्रिन्ट गर्ने समयमा अनिवार्य SEE वा SLC काे स्पस्ट वुझिने गरि Scan गरेकाे मार्कसिट अपलाेड गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । +Read More

B.Sc. Entrance Online अावेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएकाे सुचना ।

Posted on 2018-09-20

B.Sc. Entrance Online अावेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएकाे सुचना । +Read More

 1 2 3 Next  Last ›

© Copyright at 2014. All rights reserved.